WhatsApp

Viber

Користувача угода

Публічна оферта на надання інформаційних послуг , далі
Угода користувача сервісу «Гід Майорка» та сайту www.gidmallorca.com.
Тут і далі за текстом Гід Майорка
________________________________________
Цей документ «Угода користувача» є відкритою пропозицією «офертою» товариства з обмеженою відповідальністю «Ісла Наранха Isla Naranja SL» (Тут і далі за текстом – «Правовласник») укласти безоплатний договір на безоплатне інформаційне обслуговування на нижчевикладених умовах.
Уважно ознайомтеся з перерахованими умовами цієї Угоди до початку використання Сервісу. Якщо ви не погоджуєтесь з умовами цієї Угоди та зазначених у ній умов, тема та предмет Угоди суперечить Вашим релігійним, моральним, політичним, гендерним, культурним, національним (іншим світоглядам) або Ви не маєте права на укладення договору на їх основі, вам слід негайно припинити використання Сервісу і залишити цей сайт.
1. Загальні положення
1.1. У цьому документі та зв'язаних з ним відносинах Сторін застосовуються такі терміни та визначення:
а) Сервіс – сукупність функціональних можливостей програмно-апаратних засобів Правовласника, включаючи Сайт та Контент, до яких Користувачеві надається доступ з метою інформаційного обслуговування.
б) Сайт – цифрова автоматизована інформаційна система, доступна в публічній мережі Інтернет за адресою (включно з піддоменами) www.gidmallorca.com.
в) Користувач – ви та/або інша особа, на користь якої ви уклали цю Угоду з Правовласником відповідно до вимог чинного законодавства та цієї Угоди.
г) Контент – будь-які інформаційні матеріали, включаючи текстові, графічні, аудіовізуальні та інші матеріали, до яких можна отримати доступ із використанням Сервісу.
1.2. Використання вами Сервісу будь-яким способом та у будь-якій формі в межах його оголошених функціональних можливостей, включаючи:
• перегляд Контенту в рамках Сервісу;
• оформлення підписки на інформаційну розсилку;
• направлення повідомлення з використанням онлайн-форм та офлайн-форм на Сайті;
• звернення до служби підтримки Сайту за реквізитами, телефонами, месанджерами та іншими засобами зв'язку, зазначеними на Сайті;
• інше використання Сервісу в рамках чинного законодавства, створює договір на умовах цієї Угоди та зазначених у ній обов'язкових для Сторін документів відповідно до положень ст.437 та 438 Цивільного кодексу Російської Федерації, ст. 638-641 Цивільного кодексу України, п.3 ст.408 ЦК Республіки Білорусь, статтею 393 Цивільного кодексу Республіки Казахстан та відповідних нормативних та регуляторних положень країн у яких Сервіс можливий, включаючи (la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) y Ley de Protección de datos (LOPD)
1.3. Скориставшись будь-якою із зазначених вище можливостей щодо використання Сервісу, ви підтверджуєте, що:
а) Ознайомилися з умовами цієї Угоди та зазначених у ній Обов'язкових документів у повному обсязі до початку використання Сервісу.
б) Приймаєте всі умови цієї Угоди та зазначених у ній Обов'язкових документів у повному обсязі без будь-яких вилучень та обмежень з вашого боку та зобов'язуєтесь їх дотримуватись або припинити використання Сервісу та залишити сайт.
Загальні умови користування Сервісом
2.1. Обов'язковою умовою укладання цієї Угоди є повне та беззастережне прийняття та дотримання Користувачем у встановлених нижче випадках вимог та положень, визначених такими документами («Обов'язкові документи»):
а) Політика конфіденційності, розміщена та/або доступна в Інтернеті за адресою https://gidmallorca.com/private-policy, яка містить правила надання та використання конфіденційної інформації, включаючи персональні дані Користувача.
2.2. Правовласник має право встановлювати ліміти та вводити інші технічні обмеження використання Сервісу, які час від часу будуть доводитися до відома Користувачів у формі та у спосіб на вибір Правовласника.
Обмеження
Погоджуючись з умовами цієї Угоди, ви розумієте та визнаєте, що:
3.1. До відносин Сторін щодо надання Сервісу на безоплатній основі не підлягає застосування положення законодавства про захист прав споживачів.
3.2. Сервіс надається для використання в інформаційно-розважальних цілях на умовах «як є», у зв'язку з чим Користувачам не надаються будь-які гарантії, що Сервіс відповідатиме всім вимогам Користувача; послуги будуть надаватися безперервно, швидко, надійно та без помилок; результати, які можна отримати з використанням Сервісу, будуть точними і надійними; якість будь-якого продукту, послуги, інформації та Контенту, отриманих з використанням Сервісу, відповідатиме очікуванням Користувача; усі помилки в Контенті та/або програмному забезпеченні Сервісу будуть виправлені.
3.3. Оскільки Сервіс знаходиться на стадії постійного доповнення та оновлення нових функціональних можливостей, форма та характер послуг можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача. Правовласник має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання послуг (або будь-яких окремих функцій у межах послуг) усім Користувачам взагалі або вам, зокрема, без попереднього повідомлення.
3.4. Користувач не має права самостійно або із залученням третіх осіб:
• копіювати (відтворювати) у будь-якій формі та у спосіб, що входять до складу Сервісу Правовласника програми для ЕОМ та бази даних, включаючи будь-які їх елементи та Контент, без отримання попередньої письмової згоди їх власника;
• розкривати технологію, емулювати, декомпілювати, дизасемблювати, дешифрувати, та здійснювати інші аналогічні дії з Сервісом;
• створювати програмні продукти та/або сервіси з використанням Сервісу без попереднього дозволу Правовласника.
3.5. При виявленні помилок у роботі Сервісу або у розміщеному на ньому Контенті повідомте про це Правовласника за адресою, вказаною у реквізитах або окремо на Сайті для служби підтримки.
3.6. За будь-яких обставин відповідальність правовласника обмежена нематеріальними санкціями.
Повідомлення
4.1. Користувач погоджується отримувати від Правовласника на електронну адресу та/або абонентський номер телефону, вказаний вами під час роботи з Сервісом, інформаційні електронні повідомлення (далі – «нотифікатори»).
4.2. Правовласник має право використовувати нотифікатори для інформування Користувача про зміни та нові можливості Сервісу, про зміну Угоди або зазначених у ній Обов'язкових документів, а також для розсилок інформаційного чи рекламного характеру.
Інші умови
5.1. Ця Угода, порядок її укладення та виконання, а також питання, не врегульовані цією Угодою, регулюються чинним законодавством.
5.2. Усі суперечки за Угодою або у зв'язку з нею підлягають розгляду в суді за місцезнаходженням Правовласника відповідно до чинного процесуального права.
5.3. Ця Угода може бути змінена або припинена Правовласником в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача та без виплати будь-якої компенсації у зв'язку з цим.
5.4. Діюча редакція цієї Угоди розміщена на Сайті Правовласника та доступна в мережі Інтернет за адресою https://gidmallorca.com/polzovatelskoye-soglasheniye.
5.6. Реквізити Правовласника:
• ТОВ «Ісла Наранха» Isla Naranja SL
• Свідоцтво реєстрації ОДРНІП: 0000000057581368
• ІПН C.I.F: B57581368
Email: ur.xednay%40acrollam.dig (без пробілів).
Редакція від 01 січня 2023 р.

ЗАЛИШАЮЧИСЯ НА САЙТІ ВИ ПІДТВЕРДЖУЄТЕ ПРИЙНЯТТЯ СПРАВЖНЬОЇ ОФЕРТИ І ВІДМОВІТЬСЯ ВІД ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ

ПОВЕРНУТИСЯ НА ГОЛОВНУ СТОРІНКУ