WhatsApp

Viber

Правила використання матеріалів, розміщених на сайті GidMallorca.com


1. Загальні положення
1.1. Ці правила визначають порядок та умови використання будь-яких матеріалів видавця та правовласника ТОВ «Ісла Наранха» (свідоцтво про державну реєстрацію В57869678) (далі «Видання»), розміщених на сайті www.GidMallorca.com (далі «Сайт»).
1.2. Будь-які матеріали, розміщені на Сайті є об'єктами авторського права. Права Видання на зазначені матеріали охороняються законодавством щодо прав на результати інтелектуальної діяльності.
1.3. Використання матеріалів, розміщених на сайті www.GidMallorca.com, допускається лише за письмовою згодою редакції Видання. Без письмового дозволу використання матеріалів можливе лише у випадках, передбачених у пп. 2.2.1.- 2.2.2. реальних правил.
1.4. Дані правила поширюють свою дію на наступних користувачів: інформаційні агенції, електронні та друковані засоби масової інформації, фізичні та юридичні особи (далі – «Користувачі»).
2. Використання матеріалів. Види використання
2.1. Під використанням матеріалів розуміється відтворення, поширення, передрук, публічний показ, повідомлення в ефір, повідомлення по кабелю, переклад, переробка, доведення до загального відома та інші способи використання, передбачені чинним законодавством України.
2.2. Використання на безоплатній основі та без письмової згоди:
2.2.1. Користувачі мають право вільно: – безкоштовно цитувати кількість матеріалів Сайту в обсязі, виправданому метою цитування. Подібне цитування має містити посилання на джерело в порядку, встановленому п. 3 цих Правил. – використовувати матеріали Сайту для складання огляду ЗМІ у вигляді коротких анотацій матеріалів, в обсязі, виправданому метою створення дайджесту (огляду преси). Подібне використання не виключає можливості використання статей Сайту в повному обсязі; – використовувати новинні матеріали Сайту.... При цьому Користувачі зобов'язані в кожному випадку використання матеріалів новин дати посилання на джерело та гіперпосилання на сторінку сайту, з якої запозичені зазначені матеріали.
2.2.2. Видання надає фізичним та юридичним особам, згаданим у матеріалах Сайту право безкоштовного відтворення, розповсюдження, передруку та інших способів доведення до загальної інформації матеріалів, що містять такі згадки, з дотриманням п. 3 цих Правил.
2.3. Інші види використання:
2.3.1. Комерційне використання матеріалів Видання здійснюється на підставі договорів, укладених у письмовій формі.
2.3.2. Забороняється використання фото-, графічних, відео-, аудіо- та інших матеріалів, розміщених на Сайті, що належать Виданню та іншим третім особам. 2.3.3. У разі необхідності використання матеріалів Видання, зазначених у п. 2.3.2 цих правил, що належать Виданню, Користувачі зобов'язані отримати письмовий дозвіл (згоду) Видання на використання таких матеріалів на оплатній основі.
2.3.4. Вартість використання кожного конкретного матеріалу узгоджується сторонами у кожному конкретному випадку.
3. Обов'язки Користувачів під час використання матеріалів
3.1. При використанні матеріалів Видання в будь-яких цілях посилання на Сайт Видання обов'язкове:
3.1.1. у друкованих виданнях або інших формах на матеріальних носіях Користувачі зобов'язані в кожному випадку використання матеріалів вказати джерело – сайт «GidMallorca.com».
3.1.2. в Інтернеті або в інших формах використання в електронному вигляді, Користувачі в кожному випадку використання матеріалів зобов'язані розмістити гіперпосилання на Сайт – www.GidMallorca.com,
3.1.3. Посилання на джерело або гіперпосилання, зазначені у пп. 3.1.1 та 3.1.2 цих правил, повинні бути поміщені Користувачем на початку використовуваного текстового матеріалу, а також безпосередньо під аудіо-, відео-, фотоматеріалом, графічним матеріалом Видання.
3.2. При використанні матеріалів Видання не допускається переробка їхнього оригінального тексту. Скорочення матеріалу можливе лише у випадку, якщо це не призводить до спотворення його сенсу. У такому разі Користувачі самостійно відповідають за спотворення змісту матеріалів.
3.3. При використанні інформаційних матеріалів Видання Користувачі не повинні вказувати у себе на сайтах та в розсилках час виходу матеріалів ідентичний або раніше їх виходу на Сайті Видання.
4. Відповідальність
4.1. Використання матеріалів порталу «Ісла Наранха» з порушенням будь-якої з умов цих Правил означає, що твір використовується без дозволу редакції, що є порушенням виняткових прав і може спричинити відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
4.2. У разі порушення виключного права на твір правовласник – ТОВ «Ісла Наранха» поряд з використанням інших застосовних способів захисту та заходів відповідальності має право вимагати від порушника замість відшкодування збитків виплати компенсації у розмірі від 10 000 до 500 0000 рублів, що визначається на розсуд суду (ст. 1301 ЦК України).
4.3 Видалення інформації про авторське право (копірайтів, вказівок авторства і т.п.) тягне за собою окрему відповідальність у вигляді відшкодування збитків або компенсації у зазначеному вище розмірі (ст. 1300 ДК РФ). Компенсація виплачується за кожний випадок порушення.
5. Ці Правила не є договором ТОВ «Ісла Наранха» залишає за собою право змінювати ці правила в односторонньому порядку в будь-який час без попередження Користувачів. Будь-які зміни будуть розміщені на сайті www.GidMallorca.com. Зміни набирають чинності з моменту їх опублікування на Сайті. Думка редакції може збігатися з думкою авторів матеріалів.
З усіх питань використання матеріалів Видання прохання писати на: ur.xednay%40acrollam.dig